x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKOPA215 Tietorakenteet 10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelyoppi
Vastuuhenkilö
Professori Martti Juhola.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija keskeisiin tietorakenteisiin ja niiden käsittelyalgoritmeihin sekä näiden avulla toteutettaviin abstrakteihin tietotyyppeihin.

Sisältö

Abstraktit tietotyypit, ohjelman tehokkuuden arviointi, rekursio, mm. pikalajittelu ja lomituslajittelu. Lineaariset tietorakenteet, kuten listat, jonot ja pinot, puutietorakenteet binääripuut, binääriset hakupuut ja keot, verkkotietorakenteet suuntaamattomat, suunnatut, painottamattomat ja painotetut verkot, lyhimmät polut, minimi virittävät puut, hajautuksesta, merkki jonoista, säännöllisistä ilmauksista ja äärellisistä automaateista sekä algoritmien suunnittelumenetelmistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 50 t 0 t
Harjoitukset 26 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Goodrich M.T., Tamassia R., Data Structures and Algorithms in Java. John Wiley & Sons 1998 tai uudempi painos.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Complementing studies (Tietojenkäsittelyoppi / Vuorovaikutteinen teknologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö