x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKOPA213 Tietokantaohjelmointi 8 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelyoppi
Vastuuhenkilö
Yliassistentti Marko Junkkari.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Tietokantojen perusteet tai aikaisemmin suoritettu Tietojärjestelmien perusteet. Lisäksi Tietorakenteet tulee suorittaa viimeistään samanaikaisesti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on esitellä opiskelijalle tietokantaohjelmointi, eli miten ohjelmissa käsitellään suuria tietomääriä, miten tietokannoissa oleva tieto haetaan relaatiomallissa ja miten tietoa ylläpidetään. Opintojakson jälkeen opiskelijan tulee osata luoda tietokantoja, käyttää SQL-kieltä ylläpitotehtäviin ja laatia SQL-tietokantoja käyttäviä ohjelmia.

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään pääasiassa relaatiotietomalliin, sen eri käsittelykieliin ja ohjelmointityyleihin. Kyselynoptimointi, tapahtumankäsittely ja eheydenvalvonta käydään läpi yleisellä tasolla. Relaatiomallin lisäksi tarkastellaan muita tietokantamalleja. Käytännön tietokantaohjelmoinnissa keskitytään lausekieliin (Java, PHP) upotetun SQL:n käyttöön sekä JDBC ohjelmointirajapintaan. Myös WWW-pohjaista tietokantaohjelmointia käsitellään.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 32 t 0 t
Harjoitukset 16 t 0 t

Lisäksi harjoitustöiden ohjausta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu, harjoitustyöt ja viikkoharjoitukset.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Tai myöhemmin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Elmasri, R. & Navathe, S., Fundamentals of Database Systems. Benjamin/Cummings 1997.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Complementing studies (Tietojenkäsittelyoppi / Vuorovaikutteinen teknologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö