x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKOPP3 Tietokantojen perusteet 4 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelyoppi
Vastuuhenkilö
Lehtori Kati Iltanen.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija SQL-tietokantojen perusrakenteisiin ja ER-mallinnuksen käyttöön. Opintojakson käytyään opiskelija osaa mallintaa tietoa ER-kaavioilla, muuntaa ER-mallin suoraviivaisesti SQL-tietokannan (relaatiorakenteisen tietokannan) kaavioksi, ja käyttää tietokantaa SQL-kielen avulla.

Sisältö

Käsiteltäviä aiheita ovat tietokannan perustaminen, päivittäminen ja kyselyt SQL-kielellä, ER-kaaviot ja muunnos ER-kaaviosta SQL-tietokannan (relaatiorakenteisen tietokannan) kaavioksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Lisäksi harjoitustyön ohjausta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Elmasri, R. & Navathe, S., Fundamentals of Database Systems. Benjamin/Cummings, 1997 tai uudempi painos.

Lisätietoja

Osa opintojaksolla käsiteltävistä asioista on sisältynyt aiemmin opintojaksoihin Tietojärjestelmien perusteet ja Tietokantaohjelmointi. Jos olet suorittanut opintojakson Tietojärjestelmien perusteet, voit suorittaa tämän opintojakson. Jos olet suorittanut opintojakson Tietokantaohjelmointi (10 op/5 ov) ennen syksyä 2004, et voi saada opintopisteitä tästä opintojaksosta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Perusopinnot (Tietojenkäsittelyoppi)
Informaatiotieteiden yksikkö
Perusopinnot (Vuorovaikutteinen teknologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö