x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILTS22 Ei-parametrinen regressio 10 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
TILTA28 Sekamallit

Osaamistavoitteet

Ks. sisältö.

Sisältö

Erään vaihtoehdon parametrisille malleille tarjoaa erilaiset ei-parametriset tekniikat. Tyypillisesti oletukset joita ei-parametrisissa tekniikoissa tehdään ovat huomattavan paljon väljemmät kuin klassisissa parametrisissa malleissa. Kurssilla perehdytään keskeisiin ei-parametrisiin tekniikoihin joita ovat esimerkiksi regressio-splinit, Lokaalit polynomimallit, tasoittavat splinit jne.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Eubank, R. L., Nonparametric regression and spline smoothing, 2nd ed. Marcel Dekker 1999.
  2. Ruppert, D., Wand, M. P., Carrol, R. J., Semiparametric regression. Cambridge University Press 2003.
  3. Wu, H., Zhang, J., Nonparametric regression methods for longitudinal data analysis. Wiley 2006.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö