x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILTS10 Riskiteoria 10 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakso perehdyttää opiskelijan erääseen stokastisten prosessien osa-alueeseen, jota sovelletaan vakuutustoiminnassa tapahtuvien vaihtelujen analysoimisessa.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. vahinkojen lukumääräprosessi, yhdistetty Poisson-prosessi ja sen approksimointi, tuhon todennäköisyys, maksunmääräämismenetelmiä ja simulointimallien käyttö riskiteoriassa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Bühlmann, H., Mathematical methods in risk theory. Springer 1970.
  2. Daykin, C. D., Pentikäinen, T., Pesonen, M., Practical risk theory for actuaries. Chapman & Hall 1994.
  3. Gerber, H. U., An introduction to mathematical risk theory. S.S. Huebner Foundation 1979.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö