x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKOPP1 Lausekielinen ohjelmointi 9 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelyoppi
Vastuuhenkilö
Lehtori Jorma Laurikkala.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija lausekielisen ohjelmoinnin perusrakenteisiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä pieniä tietokoneohjelmia näitä perusrakenteita käyttäen.

Sisältö

Opintojaksolla esitellään ohjelmoinnin perusvälineet, joita ovat muun muassa algoritmit, muuttujat, lauseet, tyypit ja ohjausrakenteet (toisto ja valinta). Muita käsiteltäviä aiheita ovat tietojen tulostus ja syöttö, aliohjelmat, taulukot, poikkeukset sekä tiedostojen käyttö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t
Harjoitukset 26 t 0 t

Luentoja, harjoituksia ja lisäksi harjoitustyön ohjausta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu, tietty määrä viikkoharjoitustehtäviä ja kaksi harjoitustyötä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Laurikkala, J., Verkossa julkaistava oppiaineisto
  2. Wikla, A., Ohjelmoinnin perusteet Java-kielellä. OtaData
  3. Deitel, H. & Deitel, P., Java, How to Program. Prentice Hall

Lisätietoja

Vastaava opintojakso luennoitu aikaisemmin nimellä Johdatus ohjelmointiin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Perusopinnot (Tietojenkäsittelyoppi)
Informaatiotieteiden yksikkö
Perusopinnot (Vuorovaikutteinen teknologia)
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö