x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILTA37 Kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op

Yleiskuvaus

Seminaarin tarkoituksena on harjaannuttaa opiskelijaa käytännön tilastotieteilijän työhön sekä antaa valmiuksia tulosten raportointiin. Perusajatus on, että opiskelija itse asettuu tutkijan rooliin ja pyrkii tutkimaan valitsemaansa ongelmaa tilastotieteen tarjoamin keinoin. Opiskelijoille tarjotaan useita laajoja tutkimusaineistoja ja esitellään ajatuksia mahdollisista tutkimusongelmista. Opiskelija voi myös käyttää omia aineistojaan. Lopullisen aiheen valitsee opiskelija itse ja aihetta lähdetään työstämään ohjaajien ja muun ryhmän avustuksella.

Tutkimusaineistot ovat olleet mm. isoja lääketieteellisiä aineistoja, ammattijärjestöjen jäsenkyselydatoja, erilaisista yrityksistä sekä teollisuuslaitoksista saatuja aineistoja. Opiskelijat saavat palautetta myös aineistojen luovuttaneilta tahoilta. Monista aiheista on syntynyt myös pro gradu -tutkielmia.

Osaamistavoitteet

Laajahko tilastollinen tutkimus, jossa käytetään hyväksi edeltävillä opintojaksoilla opittuja asioita. Tutkielma tehdään seminaarin yhteydessä.

Sisältö

Ks. tavoitteet.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö