x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILTA33 Tilastollinen päättely I 8 op

Yleiskuvaus

Pääaineopiskelijoiden pakollinen aineopintojen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakso perehdyttää havaintoaineistoon pohjautuvaan tilastolliseen päättelyyn tarkastelemalla estimaattoreiden ominaisuuksia ja estimointimenetelmiä sekä hypoteesien testausta.

Sisältö

Otantajakaumat: Riippumattomat satunnaismuuttujat, Riippumattomien satunnaismuuttujien summan jakauma, normaalijakumaan liittyvät jakaumat, keskeinen rajaväittämä, suppenemiskäsitteet, estimaattoreiden ominaisuuksia. Uskottavuuspäättelyn perusteet, piste- ja väliestimointi, Hypoteesien testaus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Opintojaksolla jaettava moniste.
  2. Casella, G., Berger, R. L., Statistical inference. Pacific Grove (Calif.) Duxbury cop. 2002.
  3. Hogg, R. V., Tanis, E. A., Probability and statistical inference. Prentice Hall, 2001 tai myöh. painos.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö