x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILTA21 Tilastollinen ennustaminen 8 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tilastollisen ennustamisen keskeisiä tavoitteita on pienentää ja arvioida ennusteisiin liittyvää epätarkkuutta.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään tilastollisen ennustamisen keskeisiin tuloksiin ja niiden soveltamiseen tavallisimpien lineaaristen mallien, esim. lineaarisen regressiomallin ja lineaarisen sekamallin tapauksessa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Abraham, B., Ledolter, J., Statistical methods for forecasting. John Wiley & Sons 1983.
  2. Farnum, N. R., Stantom, L. W., Quantitative forecasting methods. PWS-Kent 1989.
  3. Newbold, P., Bos, T., Introductory business & economic forecasting. South-Western Publ. 1994.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö