x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILTP3 Tilastollisten menetelmien perusteet II 9 op

Yleiskuvaus

Pääaineopiskelijoiden pakollinen perusopintojen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Ks. sisältö.

Sisältö

Opintojaksolla laajennetaan tilastollisen analyysin ja päättelyn tuntemusta ja saadaan valmius pienimuotoisen tilastollisen tutkimuksen tekemiseen. Opintojaksolla TILTP2 esiteltyjen testien jatkoksi esitellään mm. varianssianalyysi, regressioanalyysi, khiin neliö -testit sekä joitakin epäparametrisia testejä. Opintojaksoon liittyvässä harjoitustyössä suoritetaan pieni empiirinen tutkimus, jossa sovelletaan opintojaksoilla TILTP1, TILTP2 ja TILTP3 esiteltyjä menetelmiä. Näin saadaan valmius pienimuotoisen tilastollisen tutkimuksen tekemiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Pienryhmäopetus 16 t 6 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitustyö on tehtävä ennen kuulustelua.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuosi 4. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ks. TILTP2:n oheislukemisto.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset sivuaineopinnot (Kansantaloustiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö