x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILTP2 Tilastollisten menetelmien perusteet I 9 op

Yleiskuvaus

Pääaineopiskelijoiden pakollinen perusopintojen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Ks. sisältö.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan aluksi todennäköisyyslaskennan alkeisiin ja tärkeimpiin todennäköisyysjakaumiin. Pääpaino asetetaan kuitenkin tilastollisen päättelyn peruskäsitteiden oppimiseen. Perehdytään otosjakaumiin ja niiden käyttöön tilastollisessa päättelyssä. Esitellään estimointiin ja hypoteesien testaukseen liittyviä käsitteitä sekä tutustutaan tilastollisiin testeihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 42 t 0 t
Pienryhmäopetus 20 t 4 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuosi 2.-3. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Agresti, A., Finlay, B., Statistical methods for the social sciences, 3rd ed. Prentice Hall 1997.
 2. Clarke, G. M., Cooke, D., A basic course in statistics, 5th ed. Arnold 2005.
 3. Grönroos, M., Johdatus tilastotieteeseen - Kuvailu, mallit ja päättely. Finn Lectura 2004.
 4. Heikkilä, T., Tilastollinen tutkimus, 4. painos. Edita 2002.
 5. Helenius, H., Tilastollisten menetelmien perustiedot. Statcon Oy 1995.
 6. Karjalainen, L., Tilastomatematiikka, 8. painos. Pii-kirjat 2004.
 7. Leppälä, R., Ohjeita tilastollisen tutkimuksen toteuttamiseksi SPSS for Windows -ohjelmiston avulla. Tampereen yliopisto, MTF laitos, B53 2004.
 8. Liski, E., Puntanen, S., Tilastotieteen peruskurssi I ja II. Tampereen yliopisto 1988.
 9. Mellin, I., Johdatus tilastotieteeseen, 2. kirja, tilastotieteen jatkokurssi. Helsingin yliopisto 1996.
 10. Moore, D., The basic practice of statistics, 4th ed. Freeman 2007.
 11. Moore, D., McCabe, G., Introduction to the practice of statistics, 5th ed. Freeman 2005.
 12. Newbold, P., Statistics for business and economics. Prentice Hall 2009.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
Metodiopinnot (Yrityksen taloustiede, markkinointi)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset sivuaineopinnot (Kansantaloustiede)
Johtamiskorkeakoulu
Metodiopinnot (Yrityksen taloustiede, laskentatoimi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö