x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATES48 Kompleksimuuttujan funktiot (TTY) 5–10 op
Vastuutaho
Matematiikka
Edeltävät opinnot
Analyysi 1-3.

Osaamistavoitteet

Perehtyä sisältökuvauksessa mainittuihin asioihin.

Sisältö

1. Kompleksiluvut ja alkeisfunktiot. Kompleksitaso ja sen topologiaa. Kompleksimuuttujan funktio ja sen ominaisuudet.
2. Analyyttinen funktio. Cauchy-Riemannin ja Laplacen yhtälöt.
3. Kompleksinen integraali. Argumentin periaate. Taylorin ja Laurentin sarjat. Residylaskentaa.
4. Laplace-muunnos. Sovelluksia tekniikassa usein esiintyviin probleemoihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö