x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILTA1A Todennäköisyyslaskenta 4 op

Yleiskuvaus

Pakollinen tilastotieteen pääaineopiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Kurssilla perehdytään todennäköisyyslaskennan perusteisiin.

Sisältö

Todennäköisyys, käsitteistö ja perusominaisuudet, satunnaismuuttujat, niiden jakaumat ja jakaumien tunnusluvut.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Opintojaksolla jaettava moniste
  2. Huuhtanen, P., Kallinen, A., Matemaattinen tilastotiede. Tampereen yliopisto 1998.
  3. Hogg, R. V., Tanis, E. A., Probability and statistical inference. Prentice Hall 2001 (tai myöh.)
  4. Laininen, P., Todennäköisyys ja sen tilastollinen soveltaminen. Otatieto 2001.
  5. Liski, E., Matemaattinen tilastotiede. Tampereen yliopisto 2005.
  6. Tuominen, P., Todennäköisyyslaskenta I. Limes 1996.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö