x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILTA1B Matemaattisen tilastotieteen perusteet 5 op

Yleiskuvaus

Pakollinen tilastotieteen pääaineopiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Kurssilla perehdytään tilastotieteen perusmatematiikkaan ja satunnaisilmiöiden mallintamisessa tarvittavaan käsitteistöön.

Sisältö

Satunnaismuuttujien jakaumat, satunnaismuuttujien tunnusluvut, satunnaismuuttujien muunnokset, momenttifunktio, otantajakauma, suurten lukujen laki ja keskeinen rajaväittämä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Kurssin aikana jaettava luentomoniste
  2. Casella, G., Berger, R. L., Statistical inference. Duxbury Press 2002.
  3. Hogg, R. V., Tanis, E. A., Probability and statistical inference. Prentice Hall 2001.
  4. Huuhtanen, P., Kallinen, A., Matemaattinen tilastotiede. Tampereen yliopisto 1998.
  5. Laininen, P., Todennäköisyys ja sen tilastollinen soveltaminen. Otatieto 2001.
  6. Liski, E., Matemaattinen tilastotiede. Tampereen yliopisto 2005.
  7. Tuominen, P., Todennäköisyyslaskenta I. Limes 1996.
  8. Ross, S., A first course in probability. Prentice Hall 2005.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö