x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATEA1 Analyysi 3 8 op
Vastuutaho
Matematiikka
Edeltävät opinnot
Analyysi 1, Analyysi 2, Lineaarialgebra 1A, Lineaarialgebra 1B.

Osaamistavoitteet

Analyysin kurssien 1, 2 ja 3 päätarkoituksena on tutustuttaa opiskelija reaali- ja vektorifunktioiden teoriaan sekä analyysin sovelluksissa tarvittavaan laskutekniikkaan.

Sisältö

Usean muuttujan differentiaali- ja integraalilaskentaa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö