x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATEP3 Analyysi 1 8 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan lehtori.
Edeltävät opinnot
Lukion pitkä matematiikka.

Osaamistavoitteet

Oppia tuntemaan reaalianalyysin peruskäsitteitä täsmällisessä muodossa ja ymmärtää, miksi jo osin koulusta tutut laskurutiinit toimivat kuten toimivat.

Sisältö

Reaaliluvut ja epäyhtälöt, alkeisfunktiot, lukujoukon pienin yläraja ja suurin alaraja, funktion jatkuvuus ja lukujonon suppeneminen, raja-arvot ja "epsilon-delta" -tekniikka, Bolzanon lause, derivaatta, väliarvolause.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 56 t 0 t
Pienryhmäopetus 28 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssi perustuu luentoihin, tarjolla on suomenkielinen luentomoniste. Oheislukemistona voi halutessaan käyttää esimerkiksi teoksia:

  1. Courant, R., John, F., Introduction to calculus and analysis.
  2. Salas, S. L., Hille, E., Etgen, G. J., Calculus: one and several variables.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Matematiikan perusopinnot (Matematiikka)
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö