x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKOPS130 Tietämyksen muodostaminen 6–8 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelyoppi
Vastuuhenkilö
Lehtori Kati Iltanen.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on antaa yleiskuva tietämyksen muodostamisen prosessista ja siinä käytettävistä menetelmistä.

Sisältö

Tietämyksen muodostamisen prosessin vaiheet: esikäsittely, tiedonlouhinta (data mining), jälkikäsittely ja tietämyksen hyödyntäminen. Esikäsittely: datan siivous, integrointi, muuntaminen ja redusointi. Tiedonlouhintamenetelmiä, mm: assosiaatiosäännöt, luokittelu ja klusterointi. Tietämyksen jälkikäsittely: evaluointi, tulkinta ja visualisointi. Tietämyksen muodostaminen ja datan hallinta. Esimerkkejä tietämyksenmuodostamisjärjestelmistä ja käytännön sovellusalueista. Mahdollisesti myös muita aiheita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät tai myöhemmin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esitellään luennoilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö