x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKOPS124 Tekoälyn ohjelmointimenetelmät 6–10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelyoppi
Vastuuhenkilö
Lehtori Pentti Hietala.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa perustietous tekoälyn eri osa-alueista ja havainnollistaa eri osa-alueilla käytettäviä ohjelmointimenetelmiä PROLOG-logiikkaohjelmointikielen avulla.

Sisältö

Tekoälyn määritelmiä, sovelluksia ja ohjelmointimenetelmiä. PROLOG-ohjelmointimenetelmien luokittelua. Em. menetelmien soveltamista keskeisillä tekoälyn osa-alueilla, joita ovat mm. ongelmanratkaisu, heuristinen haku, toiminnan suunnittelu, tietämyksen esittäminen, asiantuntijajärjestelmät, luonnollisen kielen käsittely, koneoppiminen ja epästandardit logiikat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 40 t 0 t
Pienryhmäopetus 16 t 0 t

Lisäksi harjoitustyöohjausta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Tietty määrä viikkoharjoituksista ja essee (6 op). Jos edellisten lisäksi ohjelmointiharjoitustyö (10 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy. Opintojaksoa ei luennoida joka vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentorunko. Oheislukemistona:

  1. Sterling, L. & Shapiro, E., The Art of Prolog - Advanced Programming Techniques. The MIT Press 1994
  2. Poole, D., Mackworth, A., Goebel,R., Computational Intelligence: a logical approach. Oxford University Press 1998
  3. Bratko, I., PROLOG Programming for Artificial Intelligence. Addison-Wesley 2000.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö