x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKOPS113 Käsitteellisen mallintamisen ja tiedonhallinnan kirjatentti 4–10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelyoppi
Vastuuhenkilö
Professori Hannu Kangassalo, yliassistentti Timo Niemi.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositeltavat kurssit riippuvat valitusta erikoisalueesta.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehtyä itsenäisesti johonkin käsitteellisen mallintamisen ja/tai tiedonhallinnan erikoisalueeseen. Aihepiiri sovitaan henkilökohtaisesti ottaen huomioon opiskelijan muut käsitteellisen mallintamisen ja tiedonhallinnan opinnot.

Sisältö

Mahdollisia aihepiirejä ovat mm. käsitteellisen mallintamisen perusteet, ontologiat, käsitteellisen mallintamisen menetelmät, käsitekaaviokielet, käsitekaavioiden käyttö tietokannan toteuttamisessa, tiedonhallintaohjelmistot, tietokantojen määrittely ja käsittely eri paradigmojen perusteella, tietokantojen toteutus, tiedonhallinnan erikoissovellukset (esim. OLAP, XML, jne.).

Toteutustavat

Sovittu kirjallisuus, keskusteluohjaus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy tai myöhemmin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö