x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKOPS112 Käsitteellinen mallintaminen II 8 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelyoppi
Vastuuhenkilö
Professori Hannu Kangassalo.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehtyä joihinkin käsitejärjestelmiin ja niiden avulla kehitettyihin uusiin käsitteellisen mallintamisen työkaluihin, ts. käsitekaaviokieliin ja ontologioihin. Näitä työkaluja käytetään erilaisten käsitteellisen mallintamisen ongelmien käsittelyyn erityyppisten ongelmien yhteydessä.

Sisältö

Käsiteteoriat, ontologiat ja niiden soveltaminen. Ns. Top-ontologiat, tehtäväontologiat, kohdealueontologiat, sovellusontologiat ja niiden käyttö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät tai myöhemmin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö