x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMS54 Pelitutkimuksen teorioita ja tutkimussuuntauksia 6 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Yliassistentti (interaktiivinen media)
Edeltävät opinnot
Hypermedian perus- ja aineopinnot, tai niihin rinnastettavat opinnot ja/tai mahdolliset siltaopinnot.

Osaamistavoitteet

Kurssi syventää opiskelijan ymmärrystä pelitutkimuksen suuntauksista. Opiskelija oppii kriittisesti arvioimaan suuntauksia suhteessa toisiinsa.

Sisältö

Opintojaksossa opiskelija tutustuu erilaisiin pelitutkimuksen suuntauksiin: kriittinen pelianalyysi, pelikokemus, pelilajityyppien ja pelaajatyyppien tutkimus, pelikulttuurien tutkimus, peliteollisuuden analyysi, sekä muita ajankohtaisia pelitutkimuksen tutkimussuuntauksia.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojaksolle otetaan ensisijaisesti interaktiivisen median syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehtoon valittuja opiskelijoita. Mahdolliset vapaat paikat ovat INFIMin pääaineopiskelijoille ja jos paikkoja vielä jää, sivuaineopiskelijat valitaan suoritettujen hypermedian opintopisteiden mukaisessa järjestyksessä.

Toteutustavat

Luento- ja harjoituskurssi (20 t), sekä oheiskirjallisuus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Vaadittavat opintosuoritukset tarkennetaan lukukausittain opintojakson kurssisivuilla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Suositukset koskevat interaktiivisen median syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehtoon valittuja opiskelijoita.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuspaketti:

  1. Dovey & Kennedy: Games Cultures: Computer Games as New Media. Open University Press, 2006.
  2. Kerr: The Business and Culture of Digital Games: Gamework and Gameplay. Sage Publications, 2006.
  3. Williams, Hendricks and Winkler: Gaming As Culture: Essays on Reality, Identity And Experience in Fantasy Games. McFarland, 2006.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö