x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMS52 Interaktiivisen median käytön ja käyttäjien tutkimus 4 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Yliassistentti (interaktiivinen media)
Edeltävät opinnot
Hypermedian perus- ja aineopinnot, tai niihin rinnastettavat opinnot ja/tai mahdolliset siltaopinnot.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää interaktiivisen median käyttäjien ja käytön tutkimukseen.

Sisältö

Opintojakso tarjoaa ajankohtaisen katsauksen kulttuuriseen ja sosiaaliseen käyttäjätutkimukseen. Kurssilla opiskelija perehtyy mm. seuraaviin aiheisiin: käyttäjätutkimuksen keskeiset menetelmät, käyttökokemusten tutkimus, verkkokulttuurien tutkimus, sosiaalisen median käyttäjätutkimus, käyttäjien luoman sisällön tutkimus.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojaksolle otetaan ensisijaisesti interaktiivisen median syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehtoon valittuja opiskelijoita. Mahdolliset vapaat paikat ovat INFIMin pääaineopiskelijoille ja jos paikkoja vielä jää, sivuaineopiskelijat valitaan suoritettujen hypermedian opintopisteiden mukaisessa järjestyksessä.

Toteutustavat

Luento- ja harjoituskurssi (21h).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Suositukset koskevat interaktiivisen median syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehtoon valittuja opiskelijoita.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin yhteydessä jaettava lukupaketti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö