x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMS37 Asiakirjahallinnan ammatillinen projekti 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Yliassistentti (asiakirjatiedon hallinta)
Edeltävät opinnot
Joko ITIMA11/ITIMS32 tai ITIMS33 on pakollinen edeltävä kurssi riippuen projektin sisällöstä (määritellään projektikohtaisesti).

Yleiskuvaus

Opintojakso perehdyttää yhteen asiakirjahallinnan tehtäväalueeseen

Osaamistavoitteet

Jakson jälkeen opiskelijalla on kokemusta projektin tehtäväalueesta ja hän osaa yhdistää alueen teoreettista ja yleistä osaamista käytännön työtehtäviin.

Sisältö

Sisältö vaihtelee eri projekteissa. Sisältöjä voivat olla esimerkiksi organisaation tehtävä- ja prosessikartoitus ja siihen perustuva elinkaarisuunnittelu, asiakirjahallinnon tai arkistopalvelujen evaluointi, asiakirjojen järjestäminen, luettelointi ja kuvailu, sähköisiin tai perinteisiin asiakirjoihin liittyvien tietojärjestelmien ja metatietojen määrittely,asianhallintajärjestelmän käyttöön perehtyminen, aineistojen digitointiprosessin suunnittelu sekä asianhallinnan suunnittelu- tai koulutusprojekti.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Etusija on asiakirjahallinnan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoilla sekä informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median pääaineopiskelijoilla. Valinnassa noudatetaan jonolakia.

Toteutustavat

Ohjattua projektityöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö