x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMS31 Tietämyksenhallinnan tutkimus 4 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Lehtori (tiedon organisointi ja tietohallinto)

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija hallitseen organisationaalisen oppimisen ja tietämyksenhallinnan keskeiset käsitteet ja hänellä on tietoa alueen keskeisistä tutkimuskohteista ja -suuntauksista. Lisäksi hän on saanut tietoa osaamisen johtamisen työkaluista ja ajatuspohjasta ja osaa soveltaa niitä työelämän haasteisiin. Kurssin suorittaminen antaa valmiuksia tietämyksenhallinnan alueelle sijoittuvan pro gradu -tutkielman laatimiseen.

Sisältö

Organisaation tietämyksenhallinta, organisationaalinen oppiminen, organisationaalinen tietojakaminen, osaamisen johtaminen, tietojohtaminen, tiedon lajit, tietämys, tietämyksen ja asiantuntijuuden luonne ja kehittyminen, strategisen tiedon tunnistaminen, osaamisen ja innovaatioprosessien tukeminen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjat sekä 3 lukulistan artikkelia (ks. kurssisivu).

Kirjat:

1. Huysman & de Wit: Knowledge sharing in practice. Kluwer, 2002.

2. Senge: The fifth discipline: the art and practice of the learning organization. Doubleday, 1994 (tai uudempi painos).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö