x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMS16 XML-tiedonhaku ja -kyselykielet 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Lehtori (tiedon tallennus ja haku)
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Sivuaineopiskelijoilla

Yleiskuvaus

Opintojakso käsittelee puolirakenteista tekstitietomallia tiedonhaun ja kyselykielten näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva rakenteisista dokumenteista, dokumentin kuvauksesta kieliopin avulla ja merkintäkielistä; opiskelija hallitsee XML:n perusteet ja on perehtynyt puolirakenteisten dokumenttien tallennuksen ja haun periaatteisiin; opiskelijalla on valmiudet XML-kyselykielten käyttöön.

Sisältö

Tutustutaan tekstitietomalleihin ja dokumentin kuvauskieliin, ennen muuta XML:en. Perehdytään XML-tietokantatyyppeihin, dokumenttiorientoituneiden kantojen indeksointi- ja hakumenetelmiin sekä XML- kyselykieliin. Tarkastellaan XML-tiedonhaun ongelmia ja tutkimusta evaluoivasta näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset 14 t 0 t

Luento-opetuksen lisäksi viikkoharjoitukset ja harjoitustyö.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritus koostuu luentokuulustelusta, viikkoharjoituksista ja harjoitustyöstä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
ITIMS1 Tiedon tallennuksen ja haun tutkimus (Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö