x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMS12 Tiedonhaun menetelmät 6 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Professori (tiedon tallennus ja haku)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositeltavia taustatietoja antavat myös ITIMA721 Kokeellinen tiedonhaku sekä Logiikan peruskurssi, Joukko-opin alkeet ja Predikaattilogiikan semantiikkaa tai vastaavat opinnot, sekä ohjelmoinnin ja tiedonhallinan opintojaksot.

Yleiskuvaus

Syventävä jakso hakukoneista ja tiedonhaun menetelmistä kiinnostuneille. Pakollinen tiedonhaun jatkokoulutuksessa.

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee tiedonhakumallit ja osaa arvioida niiden vahvuuksia. Opiskelija tuntee automaattisen ryhmittelyn ja luokittelun menetelmiä. Opiskelija tuntee sosiaalisen median haku- ja suosittelumenetelmiä sekä personoinnin menetelmiä. Opiskelija osaa käyttää ja arvioida eri menetelmiä toteuttavia työkaluja.

Sisältö

Kyselyt ja käyttöliittymät. Tiedonhakumallit: Boolen malli ja sumea Boolen malli, vektorimalli, klassinen todennäköisyysmalli, kielimalli sekä sumeat merkkijonomenetelmät. Luokittelu- ja ryhmittelymenetelmät. Sosiaalisen haun ja personoinnin menetelmät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Luennot 20 tuntia suomeksi; englanninkielinen taustamateriaali. Harjoitustyö, joka esitetään seminaarissa. Harjoitustöitä on eri tyyppejä (essee-, evaluointi- ja ohjelmointipainotteinen) opiskelijan taustan mukaan.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osanotto luennoille ja viikkoharjoitukset sekä harjoitustyö, joka esiteltään seminaarissa. Vaihtoehtoisest korvaava kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

korvaavan kirjatentin materiaali:

  1. B. Croft, D. Metzler & T. Strohman (2010). Search Engines: Information Retrieval in Practice. Addison-Wesley. 522 p. ISBN 01 37072240
  2. C. Manning, P. Raghavan & H. Schuetze (2009). Introduction to Information retrieval. Cambridge University Press ISBN 0521865719.

Lisätietoja

Korvaavasta kirjatentistä annetaan lukuohjeet. Croft. & al on kurssikirjana myös aineopinnoissa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
ITIMS1 Tiedon tallennuksen ja haun tutkimus (Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö