x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMS61 Graduseminaari 10 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Tilastotieteen ja SPSS -kurssin suorittaminen ennen seminaaria on suositeltavaa.

Osaamistavoitteet

Perehdytään tutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen käytäntöihin.

Sisältö

Seminaarissa laaditaan pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelma sekä aloitetaan tutkimusaineiston keruu ja analyysi. Seminaarissa harjoitellaan sekä kirjallista ja suullista tieteellistä viestintää että kokouskäytäntöjä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 40 t 0 t

(2 lukukautta)

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaariraportit sekä aktiivinen osallistuminen seminaariin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö