x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMA62 Harjoittelu 8 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Amanuenssi
Edeltävät opinnot
Vähintään perusopinnot oltava suoritettuina.

Yleiskuvaus

Harjoittelu on ohjattua työskentelyä informaatioalan tai interaktiivisen media-alan työpaikassa.

Osaamistavoitteet

Harjoittelussa opiskelija perehtyy informaatioalan tai interaktiivisen media-alan käytännön työtehtäviin ja toimintaan. Harjoittelun suorittaminen lisää opiskelijan ammatillisia valmiuksia ja kehittää työtehtävien ja organisaatioympäristön arviointikykyä.

Sisältö

Harjoittelupaikan hankkiminen ja 3 kk:n ohjattu työskentely. Harjoittelu voi olla myös osa-aikainen, jolloin se on kestoltaan pidempi. Harjoittelun voi korvata aikaisemmalla vähintään yhden vuoden soveltuvalla työkokemuksella.

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoittelun arviointi ja raportointi.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Harjoittelu suositellaan suoritettavaksi aineopintojen loppuvaiheessa.

Lisätietoja

Pakollinen pääaineopiskelijoille, sivuaineopiskelija voi korvata harjoittelulla valinnaisia aineopintoja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Muut aineopinnot (Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö