x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMA54 Tieteellinen kommunikaatio ja bibliometriikka 4 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Professori (tiedonhankinta ja tietohallinto)

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaneilla on perustiedot tieteellisen viestinnän prosesseista ja niiden muutoksista erityisesti verkkoympäristössä. Opiskelijalla on perustiedot bibliometrisistä menetelmistä ja niiden käytöstä tutkimuksen arvioinnissa sekä tutkittaessa tieteellistä julkaisutoimintaa. Kurssin käytyään opiskelijalla on perusvalmiuksia suuntautua asiantuntijatehtäviin tieteellisissä kirjastoissa ja julkaisupalveluissa.

Sisältö

Tieteellisen viestinnän peruskäsitteet. Erilaiset tiedonvälitysjärjestelmät ja niiden tehtävät tieteellisessä kommunikaatiossa. E-tiede ja e-tutkimus. Bibliometriset menetelmät ja niiden hyödyntäminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Essee (mahdollisuus suorittaa myös erikseen sovittavan kirjallisuuden pohjalta) tai kirjatentti. Tentittävät teokset:

Borgman: Scholarship in the digital age. Information, infrastructure, and the Internet. The MIT Press 2007.
Kärki & Kortelainen: Johdatus bibliometriikkaan. Informaatiotutkimuksen yhdistys 1996.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Kirjastojen toiminta ja palvelut (Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
Informaatiotieteiden yksikkö