x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMA41 Tiedonhaun menetelmät ja kieliteknologia 6 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Professori (tiedon tallennus ja haku)
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Kurssilla opiskellaan tiedonhaun perusmenetelmiä ja kieliteknologian sovelluksia tiedonhaussa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kieliteknologian soveltamismahdollisuudet tiedonhaussa ja tuntee tietokannan rakentamisprosessin tiedonhakua varten. Opiskelija osaa käsitellä tekstikorpuksia indeksointia varten, osaa indeksoida tekstikorpuksen hakuohjelmalle, ja osaa suorittaa kyselyjä hakuohjelmalla.

Sisältö

Keskeisiä kielitieteellisiä käsitteitä, luonnollisen kielen ominaisuuksia, tiedonhaun lingvistiset ongelmat, kieliteknologian soveltaminen tiedonhaussa, korpusten käsittely (stemmaus, lemmaus), hakukoneet, tekstin indeksointi, relevanssilajittelu, kyselyt ja tulosten evaluointi.

Toteutustavat

Luentoja 20 t, viikkoharjoituksia, harjoitustyö ryhmätyönä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentti ja harjoitustyö

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tenttivastaukset ja harjoitustyö, suoritetuista viikkoharjoituksista lisäpisteitä

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Croft, B; Metzler, D; Strohman, T: Search Engines; Information Retrieval in Practice. Addison -Wesley, ISBN: 978-0136072249 (2009). Luvut 1-6 pääasiassa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Tiedonhaku (Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö