x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMA34 Koulutus-, ohjaus- ja kuratointiprojekti 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Lehtori

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida informaatiokäytäntöihin ja tiedonhakuun liittyvän ohjaus-, kuratointi- tai koulutusprojektin aidolle asiakasryhmälle.

Sisältö

Projektityöskentelynä toteutettavat ohjaustilanteet aidoille asiakkaille. Suunnittelun ja arvioinnin menetelmät. Oman ja kanssaoppijoiden toiminnan ulkoistaminen ja reflektointi. Kokemuksellinen oppiminen. Oppimista tuetaan toiminnallisin ja draamamenetelmin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely 40 t 0 t
Itsenäinen työskentely 95 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Sitoutunut ja aktiivinen osallistuminen projektityöskentelyyn. Reaktiopaperit, havainnointi- ja koulutusraportit, portfolio.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Uudet lukutaidot ja pedagogiikka (Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö