x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMA22 Pelisuunnittelutyöpaja 4 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Yliassistentti (interaktiivinen media)
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Pelisuunnittelutyöpaja keskittyy tutkimuspohjaisen ideoinnin ja suunnittelun menetelmiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kehittyy pelillisyyden ajattelussa ja kykenee tuottamaan nopeasti erilaisia peli-ideoita. Hän ymmärtää pelin vuorovaikutteisuuden toimintaan käytännössä vaikuttavat osatekijät ja pystyy kehittämään alkuperäistä ideaa muuntelemalla, muokkaamalla ja toistuvalla testaamisella. Hän pystyy viestimään peli-ideaan ja suunnitteluprosessiin liittyviä olennaisia seikkoja ja kykenee tiimityöskentelyyn.

Sisältö

Pelisuunnittelun tavoitteet, käytännöt ja pelituotannon kehykset. Innovaatio ja luovuus pelisuunnittelussa. Iteratiivinen pelisuunnittelu. Peli-ideoinnin menetelmät. Pelikonseptoinnin tekniikat. Pelin formaalien elementtien sekä pelin teeman ja ulkoasun väliset suhteet. Matalan tason prototypointi. Peli järjestelmänä ja dynaamisen systeemin tasapainottamisen kysymykset. Pelitestaus osana pelisuunnittelua. Pelisuunnitteluprosessin dokumentointi ja arviointi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 7 t 0 t
Harjoitukset 21 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Vaadittavat opintosuoritukset tarkennetaan lukukausittain opintojakson kurssisivuilla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Interaktiivinen media (Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö