x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMA15 Organisaatioiden tiedonhallinnan kirjatentti 4 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Lehtori (tiedon organisointi ja tietohallinto)

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tiedonhallinnan ja tiedon organisoinnin perusteisiin organisaatioympäristössä. Hän tuntee organisaation tietoresurssien hallinnan strategiat ja menetelmät sekä ymmärtää organisaatioympäristön merkityksen tieto- ja asiakirjahallinnon suunnittelulle.

Sisältö

Organisaatiomuisti. Tiedonhallinnan ja organisoinnin menetelmät erityisesti yritys- ja organisaationäkökulmasta. Organisaation tietoympäristön ja tietoresurssien kartoituksen menetelmät. Taksonomiat ja muut tietoresurssien organisoinnin menetelmät. Tietohallintoprojektien rakenne ja suunnittelu.

Toteutustavat

Kirjatentti- ja esseeohjeet saatavilla kurssisivulta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Brooking, A.: Corporate memory: strategies for knowledge management. International Thomson Business Press, 1999.

2. Lambe, P.: Organizing knowledge: taxonomies, knowledge and organizational effectiveness. Chandos, 2007.

Lisätietoja

1. kirjan tilalla voidaan suorittaa myös teos:
Smith, G. Tagging: People-powered metadata for the social web. New Riders, 2008.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Tiedonhallinta (Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
Informaatiotieteiden yksikkö