x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMA14 Informaatioarkkitehtuurin evaluointiprojekti 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Lehtori (tiedon organisointi ja tietohallinto)

Yleiskuvaus

Ammatillinen projekti.

Osaamistavoitteet

Antaa opiskelijalle perustiedot verkkopalvelujen, erityisesti informaatiotuotteiden ja -palveluiden käyttäjälähtöisestä suunnittelusta sekä valmiuksia arvioida verkkopalveluja.

Sisältö

Käyttäjälähtöisen arvioinnin eri menetelmät. Käytettävyystestit, asiantuntija-arvioinnit, lomaketutkimukset, lokianalyysi, havainnointi, videointi ja haastattelumenetelmät.

Toteutustavat

Verkkokurssi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Preece, Rogers & Sharp: Interaction design: beyond human-computer interaction. Wiley 2002.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Tiedonhallinta (Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö