x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMA13 Tiedon organisoinnin kirjatentti 4 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Lehtori (tiedon organisointi ja tietohallinto)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee bibliografisen valvonnan periaatteet ja funktiot. Hän hallitsee luetteloinnin ja sisällönkuvailun peruskäsitteet ja problematiikan. Opiskelija tuntee metadatan tuottamisen menetelmät ja tekniikat sekä avoimessa verkossa että kirjastojärjestelmissä ja erilaisissa tietokannoissa.

Sisältö

Bibliografinen valvonta, dokumentaatiokielet, luettelointi ja sisällönkuvailu, tägitys ja folksonomiat, sosiaalinen luokitus, metadata, suositusjärjestelmät, henkilökohtainen tiedonhallinta.

Toteutustavat

Kirjatentti- ja esseeohjeet saatavilla kurssisivulta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suominen, V., Saarti, J. & Tuomi, P. Bibliografinen valvonta: Johdatus luetteloinnin ja sisällönkuvailun menetelmiin. BTJ, 2009.

Smith, G. Tagging: People-powered metadata for the social web. New Riders, 2008.

Lisätietoja

Teoksen Suominen et al. tilalla voi suorittaa myös teoksen: Morville: Ambient findability. O´Reilly 2005.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Tiedonhallinta (Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö