x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMP1 Informaatio- ja mediajärjestelmien historiaa ja nykypäivää 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Lehtori (tiedonlähteet ja välittäjäorganisaatiot)

Yleiskuvaus

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija informaatio- ja mediakentän nykyhetken ilmiöiden historiallisuuteen ja yhteiskunnan muistifunktioihin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy tunnistamaan ja asettamaan historialliseen kontekstiin erilaisia informaatio- ja mediakentän ilmiöitä sekä suhteuttamaan niissä käytettyjä käsitteitä.

Sisältö

Informaation jakelumenetelmien ja -välineiden kehitys, siirtyminen suullisesta kirjalliseen kulttuuriin ja edelleen sähköiseen toimintaympäristöön, informaatio- ja mediakentän professiot sekä instituutiot, keskeiset järjestelmät ja välineet, tarve organisoida tietoa, informaation erilaiset roolit ja käyttötarkoitukset yhteiskunnassa eri aikoina (esim. asiakirjatieto), tietoverkot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Lisäksi verkkoharjoituksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Verkkoharjoitusten hyväksytty suorittaminen ja loppukuulustelu.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Perusopinnot (Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media)
Informaatiotieteiden yksikkö