x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIMY2 Verkkojulkaisemisen perusteet 4 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastuuhenkilö
Lehtori (interaktiivinen media)

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on johdattaa verkkojulkaisemisen perusteiden hallintaan ja antaa valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

Opintojakson keskeisenä sisältönä ovat verkkoympäristö, verkon hakupalvelut, kuvankäsittelyn perusteet, HTML ja CSS, verkkosivujen julkaiseminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 28 t 0 t

Opintojaksossa on 28 tuntia lähiopetusta, jossa käydään läpi harjoitustehtäviä ja käsitellään lyhyesti harjoitusten aiheisiin liittyvää teoriaa.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen harjoituksiin sekä lopputentti tai hyväksyttävästi suoritettu alkutentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö