x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSU39 Suomi vieraana kielenä: Jatkotason sanastokurssi 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Lähtötaso: Suomen kielen alkeiskurssit 1 - 4 tai vastaavat opinnot.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1 - B2

Yleiskuvaus

Kurssi on tarkoitettu ensisijassa niille opiskelijoille, jotka opiskelevat samanaikaisesti suomen kielen jatkokurssilla 1, mutta sen voi suorittaa myös erikseen, mikäli opiskelijan taidot suomen kielessä ovat riittävät.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija hallitsee hyvin suomen keskeisimpää sanastoa, erottaa yleiskielen ja puhekielen sanastollisia eroja, tunnistaa yleisimmät johdostyypit ja osaa itsekin tuottaa tavallisimpia johdoksia, osaa muodostaa ja purkaa osiinsa erilaisia yhdyssanoja sekä tuntee yleisimpiä idiomaattisia ilmauksia.

Sisältö

- suomen kielen keskeisen sanaston opiskelua
- yleiskielen ja puhekielen sanastollisiin eroihin perehtymistä
- suomen kielen johto-opin ja yleisimpien johdosryhmien tarkastelua
- yhdyssanojen muodostamisen harjoittelua
- erilaisiin idiomaattisiin ilmauksiin tutustumista

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin arvioinnin perusteina ovat osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä loppukuulustelu.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakama maksullinen materiaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus