x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSU37 Suomi vieraana kielenä: Tekstin ymmärtämis- ja keskustelukurssi 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Suomen kielen alkeiskurssit 1 - 4 tai vastaavat opinnot.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Kurssi on tarkoitettu ensisijassa niille opiskelijoille, jotka opiskelevat samanaikaisesti suomen kielen jatkokurssilla 1, mutta sen voi suorittaa myös erikseen, mikäli opiskelijan taidot suomen kielessä ovat riittävät.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää pitkiäkin artikkeleita ja selostuksia vaihtelevista aiheista, osaa erottaa tekstin keskeisimmän sisällön ja kykenee löytämään tekstistä hakemansa asiakohdan. Samoin hän pystyy keskustelemaan erilaisista aihepiireistä, kertomaan kokemuksiaan, esittämään oman mielipiteensä ja perustelemaan sitä, tekemään keskustelun kuluessa tarkentavia kysymyksiä ja hankkimaan tarvitsemiaan lisätietoja.

Sisältö

- tyyliltään ja sisällöltään erilaisten tekstien käsittelyä
- keskustelua käsiteltyjen tekstien pohjalta
- muita keskusteluharjoituksia

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin arvioinnin perusteina ovat osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä loppukuulustelu.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakama maksullinen materiaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus