x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSU59 Suomi vieraana kielenä: Jatkokurssi 2 4 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Suomen kielen jatkokurssi 1 tai vastaavat opinnot.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija pystyy kommunikoimaan niin suullisesti kuin kirjallisestikin erilaisiin tuttuihin aihepiireihin liittyvistä asioista sekä selostamaan melko yksityiskohtaisesti erilaisia tilanteita ja tapahtumia ja ymmärtämään tällaisia kuvauksia. Sanakirjan avulla opiskelija pystyy suuremmitta ongelmitta lukemaan vaativuudeltaan tavallisen sanomalehtikielen tasoista tekstiä.

Sisältö

-rakenneharjoituksia
-kuunteluharjoituksia
-tekstinymmärtämisharjoituksia
-kirjoitusharjoituksia

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 52 t 0 t
Itsenäinen työskentely 56 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin arvioinnin perusteina ovat osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä loppukuulustelu.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kangasniemi, Heikki: Suomen kielen takapuut. Jatkotaso 2, sekä opettajan jakama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus