x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSU55 Suomi vieraana kielenä: Alkeiskurssi 3 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Suomen kielen alkeiskurssit 1 ja 2 tai vastaavat opinnot

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa käyttää ja ymmärtää suomen kielen ilmauksia, jotka koskevat tavallisia jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita ja tilanteita (ajan varaaminen, sopiminen tapaamisesta, vertaileminen). Hän osaa myös kertoa tärkeimpiä asioita itsestään, perheestään, ympäristöstään, opiskelustaan, työstään, harrastuksistaan sekä muista vastaavista aiheista ja ymmärtää tällaisista aiheista esitettyjä selostuksia. Lisäksi opiskelija osaa kuvailla menneeseen aikaan kuuluvia asioita ja tilanteita ja ymmärtää vastaavia kuvauksia.

Sisältö

- suomen kielen perusteiden opiskelua
- rakenneharjoituksia
- keskusteluharjoituksia
- kuunteluharjoituksia
- tekstinymmärtämisharjoituksia
- kirjoitusharjoituksia

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 39 t 0 t
Itsenäinen työskentely 42 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti

Opetuskieli on englanti, apukielenä käytetään englannin kieltä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin arvioinnin perusteina ovat osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä loppukuulustelu.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kangasniemi, Heikki: Suomen kielen tikapuut. Alkeistaso 1 (kappaleet 19 - 20) ja Suomen kielen tikapuut. Alkeistaso 2, sekä opettajan jakama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus