x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSU54 Suomi vieraana kielenä: Alkeiskurssi 2 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Suomen kielen alkeiskurssi 1 tai vastaavat opinnot

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa käyttää ja ymmärtää helpporakenteisia suomen kielen ilmauksia, jotka koskevat tavallisimpia jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita ja tilanteita (sijainti ja liikkuminen, paikan ja reitin kysyminen ja neuvominen, aikataulut, omistaminen, terveydentila). Hän osaa myös kertoa tärkeimpiä asioita itsestään, perheestään sekä lähiympäristöstään ja ymmärtää tällaisista aiheista esitettyjä kuvauksia.

Sisältö

- suomen kielen perusteiden opiskelua
- rakenneharjoituksia
- keskusteluharjoituksia
- kuunteluharjoituksia
- tekstinymmärtämisharjoituksia
- kirjoitusharjoituksia

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 39 t 0 t
Itsenäinen työskentely 42 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin arvioinnin perusteina ovat osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä loppukuulustelu.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 Kangasniemi, Heikki: Suomen kielen tikapuut. Alkeistaso 1, sekä opettajan jakama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus