x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKEN4 Englannin kielen tekstin ymmärtäminen ja kirjallinen taito humanisteille 3 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Edeltävät opinnot
Englannin kieli lukion A-kielenä tai vastaava osaaminen (taitotaso B1-B2). Lähtötason saavuttamiseksi opiskelija voi esim. osallistua englannin kielen valmennuskursille.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija:

• ymmärtää yleisluonteisia asia- ja tieteellisiä tekstejä
• ymmärtää oman tieteenalansa tekstejä
• osaa kirjoittaa stipendi- tai työhakemuksen
• osaa kirjoittaa esseen sopivalla asiatyylillä

Sisältö

Opintojaksolla:

• käsitellään tieteellisen tekstin rakennetta ja sen osien tehtäviä
• käsitellään tekstin rakennetta ja merkityssuhteita ilmaisevia vihjesanoja sekä tekstin ymmärtämisen kannalta keskeisiä kielen rakenteita
• perehdytään sanamuodostukseen huomioiden erityisesti tavallisimpien etu- ja jälkilititeiden merkitykset sekä teksteissä esiintyvään akateemiseen sanastoon
• kirjoitetaan hakemus ja yleisluonteista aihetta käsittelevä essee

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 39 t 0 t
Itsenäinen työskentely 41 t 0 t

3 opintopisteen määrä opiskelijatyötä, josta enintään 39 tuntia lähiopetusta (mm. tekstianalyysia ja erityyppisiä luku- kirjoitus- ja sanastoharjoituksia) sekä 41 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Lukuvuoden aikana järjestetään kahdesti valinnainen kirjallisen taidon koe, joka on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, jotka ovat jo saavuttaneet opintojakson osaamistavoitteet. Koe arvostellaan hyväsytty/hylätty, ja sen hyväksyttävästi suorittaneet vapautetaan kirjallisen taidon kurssista.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin arvosanan perusteina ovat osaamistavoitteiden saavuttamista mittaava kirjallinen loppukoe sekä säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opintojakson työskentelyyn.

Suositellut suoritusajankohdat

1. opintovuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava maksullinen materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus