x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKOPY4 Tietotekniikan peruskurssi 3 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelyoppi
Vastuuhenkilö
Lehtori Aulikki Hyrskykari.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät yliopisto-opiskelussa tarvittavat tietotekniset valmiudet.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelijat perehdytetään tietokoneen yleisimpiin sovellusohjelmiin ja pyritään antamaan valmiudet niiden käytön omatoimiseen jatko-opiskeluun. Lisäksi tarkoituksena on tarjota valmiudet yliopiston keskustietokonejärjestelmän käyttöön sekä perustiedot tietoturvaan liittyvistä kysymyksistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 0 t 50 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Starttiluennolle (ensimmäinen luento) osallistuminen on pakollista. Kurssilla käytettävät ohjelmistot ovat käytettävissä yliopiston mikroluokissa. Kurssin voi starttiluentojen jälkeen suorittaa suorittaa verkon välityksellä, edellyttäen että suorittamiseen käytetty tietokone täyttää kurssin ohjelmisto- ja laitteistovaatimukset. Vaatimukset pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina ja ne ilmoitetaan kurssisivuilla aina ennen kurssin alkua.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Viikottaisten harjoitusten lisäksi kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää vertaisarviointien vastuullista tekemistä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Lisäksi kurssi järjestetään uusille opiskelijoille jo elokuun lopussa kahden viikon intensiiviopintojaksona.
Opintojakson suorittamista suositellaan ensimmäisen lukuvuoden aikana. Uusille opiskelijoille kurssi toimii samalla tutustumisena yliopistoon, joten suoritus heti elokussa on suositeltavaa. Intensiivikurssin lisäksi kurssi järjestetään vuosittain ensimmäisessä ja neljännessä periodissa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yliopistopalvelut
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Muut pakolliset opinnot (Yrityksen taloustiede, markkinointi)
Johtamiskorkeakoulu
Muut pakolliset opinnot (Yrityksen hallinto)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiset menetelmäopinnot (Kunnallisoikeus)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
Kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot (Aikuiskasvatus ja kasvatustiede)
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
Yhteiset opinnot (Biokemia)
Terveystieteiden yksikkö
Yhteiset opinnot (Muut opinnot)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö