x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKYY5 Tiedonhankinnan perusteet 2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee oman tieteenalan opiskelun edellyttämät tiedonhankinnan perusteet ja osaa hyödyntää Tampereen yliopiston kirjaston
tietoaineistoja ja palveluita opiskelunsa tukena.
Opiskelija osaa etsiä opinnoissa tarvittavia kirjoja sekä tietyn aihepiirin painettuja ja elektronisia aineistoja (e-lehdet, e-kirjat) erilaisia tietokantapalveluita hyödyntäen.
Opiskelija ymmärtää lähdekritiikin tärkeyden ja tietää tieteellisen viittauskäytännön
periaatteet.

Sisältö

Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet: yleiskuva tiedonhankinnan ajattelun
jäsentämisestä ja oman oppiaineen tiedonlähteistä; hakutavat: perusteet; opiskelussa
tarvittavien kirjaston tarjoaminen palveluiden ja aineistojen käyttö; lähdekritiikin ja
aineistojen käytön tieteellisen käytön perusteet.

Toteutustavat

Luento, pienryhmäopetus harjoitusryhmissä harjoitustehtävineen, verkko-opiskelua
Vaadittavat opintosuoritukset
a) luento, pienryhmäopetus harjoitusryhmissä harjoitustehtävineen, verkkoopiskelua
tai
b) (jo ennestään hyvät tiedonhankintataidot omaavilla tai vastaavan kurssin muualla
suorittaneet) hyväksytysti suoritettu tiedonhankintataitojen osaamistesti,
yliopiston sähköisenä tenttinä Pääkirjaston ilmoittamina aikoina. Osaamistestiin
on varattava kone etukäteen. Ainoastaan kaksi yritysmahdollisuutta.

Vaadittavat opintosuoritukset

a)luento, pienryhmäopetus harjoitusryhmissä harjoitustehtävineen, verkko-opiskelua
tai
b) hyväksytysti suoritettu tiedonhankintataitojen osaamistesti yliopiston sähköisenä tenttinä Pääkirjaston ilmoittamina aikoina. Osaamistestiin on varattava kone etukäteen. Ainoastaan kaksi yritysmahdollisuutta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty/hylätty

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Käytännön toteutus:
Pääkirjasto

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yliopistopalvelut
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö