x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKYY4 Empiirisen tutkimuksen perusteet 3 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/YKY
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa yleiskuvan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen perusjäsennyksistä, lukutavoista, luonteesta ja merkityksestä. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet ymmärtää, kuinka yhteiskuntatieteellistä tietoa tuotetaan, kuinka sitä voidaan lukea ja millaisia vaikutuksia tiedolla on.

Sisältö

- Empiirisen tutkimuksen perusjäsennykset ja käsitteet (3 t)

- Empiirisen tutkimuksen prosessi (3 t)

- Kohteesta aineistoksi - erilaiset aineistotyypit (3 t)

- Numerotiedon lukutaito (3 t)

- Kokeellinen tutkimus (3 t)

- Empiirisen tutkimuksen eettiset kysymykset (3 t)

- Yhteenveto: Yhteiskuntaa koskevan tiedon merkitys ja käyttö (3 t)

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Psykologian pääaineopiskelijat eivät suorita tätä kohtaa (YKYY4).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Luennot videoidaan Porin yksikköön.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus. Kurssia ei voi suorittaa korvaavilla tehtävillä tai etäopiskeluna.
Ohjeet pääaineen opetusohjelmassa (oppiaineen vastuuhenkilö).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Ohjeellinen suoritusaikataulu: ks. laitosten ohjeelliset suoritusajankohdat

Lisätietoja

Vastuuoppiaine: Sosiaalitutkimuksen oppiaine, psykologian oppiaine
Vastuuhenkilö: Ari Rasimus

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yliopistopalvelut
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö