x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKYY2 Yliopiston historia, ideat ja merkitys tieteiden historiassa 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija paikantaa kurssin avulla itsensä osaksi tieteellisen ajattelun ja yliopistoinstituution historiallisia suhteita, kehityskulkuja ja nykyisiä käytäntöjä. Opiskelija omaksuu myös välineitä yhteiskunnallisten ilmiöiden tulkintaan, selittämiseen ja ymmärtämiseen tutkimuksellisin keinoin. Tavoitteena on, että kurssi innostaa opiskelijaa näkemään itsensä yliopistoinstituution ja tutkimuksellisten käytäntöjen aktiivisena toimijana ja tarjoaa näkökulmia siihen, mikä on yliopiston ja yhteiskuntatieteellisen tiedon merkitys yhteiskunnassa.

Sisältö

- yliopisto tieteiden historiassa
- yliopiston ideat ja ulottuvuudet
- yliopisto akateemisen opiskelun ja tieteellisen tutkimuksen käytäntönä
- yhteiskuntaa koskevan tiedon merkitys ja asema yhteiskunnassa
- tutkimuksen etiikka ja tavoitteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Huom! Luennoille ei tarvitse ilmoittautua. Luennot videoidaan Porin yksikköön.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opiskelijat suorittavat kurssin palauttamalla oman pääaineen opettajalle oppimispäiväkirjan. Ks. oman pääaineen opetussuunnitelma.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Vastuuoppiaine: Politiikan tutkimuksen oppiaine, JKK

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yliopistopalvelut
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö