x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKYY1 Yhteiskuntatieteiden ajankohtaisia kysymyksiä 3 op

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija virittäytyy tarkastelemaan yhteiskunnallisia ongelmia ja yhteiskuntatieteiden näkökulmia niihin. Kurssi tarjoaa yhteiskuntatieteellisen yleissivistyksen alkeet: Opiskelijat tutustuvat tiiviissä muodossa yhteiskuntatieteiden tapaan jäsentää nykymaailmaa ja niihin käsitteisiin, joilla eri tieteenalat osallistuvat ajankohtaiseen keskusteluun. Kurssin käytyään opiskelijalla on tuntuma siihen , miten yhteiskuntatieteissä tarkastellaan ja käsiteellistetään ajankohtaisia kysymyksiä.

Sisältö

Tiivis luentokurssi, joka rakentuu eri tieteenalojen edustajien luento-osuuksista. Luennoilla käsitellään erilaisia ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä.

Toteutustavat

Kurssi koostuu johdantoluennosta (2t), teemaluennoista (20t) ja oppimispalautteesta (1t). Huom! Luennolle ei tarvitse ilmoittautua. Luennot videoidaan Porin yksikköön.

Vaadittavat opintosuoritukset

Opiskelijat suorittavat kurssin pääaineensa vastuuopettajalle.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Vastuuoppiaine: tiedotusopin oppiaine, CMT

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yliopistopalvelut
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö