x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSAA2.3 Transnationaalit prosessit ja ilmiöt 6 op

Yleiskuvaus

Sosiaaliantropologian perusopintoja syventävä kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on perehdyttää transnationaalien prosessien tutkimukseen.

Sisältö

Jaksossa tarkastellaan ylirajaisia (transnationaaleja) prosesseja ja niiden merkitystä ihmisten elämässä erilaisissa tilanteissa ja kulttuurisissa konteksteissa.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Yleinen kirjallinen kuulustelu. Kohdan voi suorittaa myös lukupiirinä. Lukupiirivaihtoehdosta ja esseevaihtoehdosta on sovittava etukäteen opettajan kanssa. Teemaseminaarien tarjonta vaihtelee vuosittain ja opetus voi olla myös englanninkielistä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirja 1 on kaikille pakollinen ja kohdista 2-5- suoritetaan 3 kirjaa.

1. Vertovec, Transnationalism. Routlege 2009.

2. Bryceson & Vuorela (eds.), The Transnational Family. New European Frontiers and Global Networks. Berg 2002.

3. Juntunen,  Between Morocco and Spain. Men, Migrant Smuggling and a Dispersed Moroccan Community. University of Helsinki 2002. Kirja löytyy linkistä: https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/831/betweenm.pdf?sequence=1

4. Olwig, Caribbean Journeys. An Ethnography of Migration and Home in Three Family Networks. Duke University Press 2007.

5. Ong,  Flexible Citizenship. The Cultural Logics of Transnationality. Duke University Press 2000.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Social Anthropology (Sosiaaliantropologia/ISSS)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiaaliantropologian sisältö (Sosiaaliantropologia)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö