x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SPSYA2.3 Diskursiiviset käytännöt ja kulttuuri 6 op

Yleiskuvaus

Pääaineopiskelijoille teemaseminaari. Sivuaineopiskelijoille kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakso perehdyttää diskursiivisen tutkimuksen lähtökohtiin, analyysitapojen eroihin ja viimeaikaiseen empiirisen tutkimukseen.

Sisältö

Kurssi koostuu luennoista, ryhmissä tehtävistä analyysiharjoituksista ja luettavasta kirjallisuudesta. Kurssin aikana opiskelijat keräävät oman pienoisaineiston ja työstävät sen pohjalta analyysipaperin.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Pääaineopiskelijoille teemaseminaari. Sivuaineopiskelijat suorittavat kohdan tenttimällä oheisen kirjallisuuden kirjatenttinä. Esseevaihtoehdosta on sovittava etukäteen opettajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1) Jokinen, Juhila & Suoninen, Diskurssianalyysi liikkeessä. Vastapaino 1999 TAI Speer, Gender Talk. Routledge 2005.

2) Billig, Freudian Repression. Cambridge University Press 1999.

3) Nikander, Age in Action. Suomalainen tiedeakatemia 2002.

4) Benwell & Stokoe, Discourse and Identity. Edinburgh University Press 2006.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Social Psychology (Sosiaalipsykologia/ISSS)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö